Nowy plik JPK_V7 już od 1 października

Od 1 października 2020 dla wszystkich przedsiębiorstw zaczyna obowiązywać wymóg składania informacji podatkowej w nowym pliku JPK_V7. Początkowo okres wejścia w życie JPK_V7 w przedsiębiorstwach podzielony był na dwa etapy i miał obowiązywać najpierw duże przedsiębiorstwa, a następnie mniejsze, lecz ze względu na przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy dotyczy on wszystkie firmy bez względu na wielkość od 1 października. Podatnicy będą składać JPK_V7 w zależności od sposobu rozliczania się w dwóch wariantach: JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie. Nowe pliki JPK_V7, łączące dotychczas przesyłane informacje, będą również różnić się pod względem struktury i zostały uzupełnione o dodatkowe pola. Enova365 już od wersji 2003.0.0 opublikowanej w marcu 2020 roku udostępnia możliwość generowania nowego pliku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/nowy-plik-jpk_v7-juz-od-1-pazdziernika/