Integracja systemu enova365 i symmetrical.ai

Enova365 jest pierwszym systemem ERP w Europie, umożliwia pracodawcom elastyczne naliczanie pensji w czasie rzeczywistym oraz jej wypłatę w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego. Dzięki integracji z Symmetrical.ai zatrudnieni pracownicy zyskują swobodę w zarządzaniu swoimi finansami, co pozwala im zaoszczędzić na kosztach kredytów, pożyczek itp. oraz daje im poczucie finansowego bezpieczeństwa, a pracodawcy mogą w pełni zautomatyzowany sposób rozliczać się z pracownikami.  Taki sposób rozliczania powoduje, że nie są obciążane wewnętrzne zasoby firmy, ani bieżące przepływy finansowe, a pracownik zyskuje dostęp do już wcześniej wypracowanych środków pieniężnych w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/integracja-enova365-i-symmetrical-ai/