Nowy System Praw

Od wersji 2010 istnieje możliwość uruchomienia programu enova365 w trybie Nowego Systemu Praw. Zawiera on szereg nowych funkcjonalności i rozwiązań, będących odpowiedzią na oczekiwania Autoryzowanych Partnerów w zakresie zarządzania prawami w programie enova365. Szczegółowy opis działania i sposoby zarządzania prawami w Nowym Systemie Praw zostały opisane w Bazie Wiedzy.

Black Friday z enova365!

W tym roku z okazji Black Friday postanowiliśmy przygotować dedykowaną promocję. Szczegółowe informacje dotyczące promocji przekażemy w przededniu Black Friday tj. 26 listopada 2020 roku.
Zachęcamy również do śledzenia Aktualności na naszej stronie www.enova.pl oraz w Netzam365.