Nowy System Praw

Od wersji 2010 istnieje możliwość uruchomienia programu enova365 w trybie Nowego Systemu Praw. Zawiera on szereg nowych funkcjonalności i rozwiązań, będących odpowiedzią na oczekiwania Autoryzowanych Partnerów w zakresie zarządzania prawami w programie enova365. Szczegółowy opis działania i sposoby zarządzania prawami w Nowym Systemie Praw zostały opisane w Bazie Wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *