Nowy System Praw

Od wersji 2010 istnieje możliwość uruchomienia programu enova365 w trybie Nowego Systemu Praw. Zawiera on szereg nowych funkcjonalności i rozwiązań, będących odpowiedzią na oczekiwania Autoryzowanych Partnerów w zakresie zarządzania prawami w programie enova365. Szczegółowy opis działania i sposoby zarządzania prawami w Nowym Systemie Praw zostały opisane w Bazie Wiedzy.

Black Friday z enova365!

W tym roku z okazji Black Friday postanowiliśmy przygotować dedykowaną promocję. Szczegółowe informacje dotyczące promocji przekażemy w przededniu Black Friday tj. 26 listopada 2020 roku.
Zachęcamy również do śledzenia Aktualności na naszej stronie www.enova.pl oraz w Netzam365.

Integracja systemu enova365 i symmetrical.ai

Enova365 jest pierwszym systemem ERP w Europie, umożliwia pracodawcom elastyczne naliczanie pensji w czasie rzeczywistym oraz jej wypłatę w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego. Dzięki integracji z Symmetrical.ai zatrudnieni pracownicy zyskują swobodę w zarządzaniu swoimi finansami, co pozwala im zaoszczędzić na kosztach kredytów, pożyczek itp. oraz daje im poczucie finansowego bezpieczeństwa, a pracodawcy mogą w pełni zautomatyzowany sposób rozliczać się z pracownikami.  Taki sposób rozliczania powoduje, że nie są obciążane wewnętrzne zasoby firmy, ani bieżące przepływy finansowe, a pracownik zyskuje dostęp do już wcześniej wypracowanych środków pieniężnych w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/integracja-enova365-i-symmetrical-ai/

XVI Konferencja Autoryzowanych Partnerów – zakończona.

W zeszłym tygodniu odbyła się w nowej formule online XVI Konferencja Autoryzowanych Partnerów Soneta. W ciągu 4 dni przeprowadzono 23 wykłady merytoryczne, 12 sesji Q&A. Brało w niej udział 464 Autoryzowanych Partnerów, 167 firm Partnerskich oraz 34 prelegentów Soneta.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/xvi-konferencja-autoryzowanych-partnerow-soneta-za-nami/

Darmowe webinarium dla Biur Rachunkowych

Na swojej stronie internetowej firma Soneta Sp. z o.o. , producent oprogramowania enova365 zaprasza Biura Rachunkowe do zapisania się na bezpłatne webinarium, którego start przewidziany jest na dzień 6 października o godzinie 10:00.

Na webinarium będzie można dowiedzieć się:

    • dokąd zmierzają współczesne Biura Rachunkowe,
    • jak epidemia COVID-19 wpłynęła na branżę rachunkowości,
    • jak zorganizować pracę zdalną w Biurze Księgowym.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/darmowe-webinarium-podlicz-mozliwosci-pracy-zdalnej-w-biurze-rachunkowym/

Wywiad z Jadwigą Wojtas o technologii i rozwoju w czasie pandemii

W dzienniku Rzeczypospolita ukazał się wywiad z Dyrektor produkcji i rozwoju enova365 Jadwigą Wojtas, w którym zostały poruszone kwestie zarządzania przedsiębiorstwem oraz pracy księgowych w okresie pandemii. Omówiono także tematy jak technologia wspomaga w codziennej pracy działy księgowe, jakie daje możliwości, jak wpływa na bezpieczeństwo w kontaktach z kontrahentami itp.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/wywiad-z-jadwiga-wojtas-o-technologii-i-rozwoju-w-czasie-pandemii/

Obsługa rachunku bankowego z poziomu systemu ERP

Dzięki wykorzystaniu w systemie enova365 funkcjonalności Webserwis można zintegrować swój system księgowy z rachunkiem w swoim banku, co daje wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu oraz pozwala zautomatyzować procesy księgowe. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do aktualnych danych o stanie konta, kontrolowanie oraz wykonywanie czynności na operacjach bankowych z poziomu systemu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej. Wymiana informacji następuje w czasie rzeczywistym, dzięki temu dane finansowe są na bieżąco aktualizowane. Na stronie www, do której link zamieszony jest poniżej, producent programu enova365 umieścił film, w którym przedstawia funkcjonalność Webserwis. Znajdziemy tam także odpowiedź na pytanie dla Klientów jakich banków dostępna jest usługa.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/obsluguj-rachunek-bankowy-bezposrednio-w-systemie-erp/

Nowy plik JPK_V7 już od 1 października

Od 1 października 2020 dla wszystkich przedsiębiorstw zaczyna obowiązywać wymóg składania informacji podatkowej w nowym pliku JPK_V7. Początkowo okres wejścia w życie JPK_V7 w przedsiębiorstwach podzielony był na dwa etapy i miał obowiązywać najpierw duże przedsiębiorstwa, a następnie mniejsze, lecz ze względu na przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy dotyczy on wszystkie firmy bez względu na wielkość od 1 października. Podatnicy będą składać JPK_V7 w zależności od sposobu rozliczania się w dwóch wariantach: JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie. Nowe pliki JPK_V7, łączące dotychczas przesyłane informacje, będą również różnić się pod względem struktury i zostały uzupełnione o dodatkowe pola. Enova365 już od wersji 2003.0.0 opublikowanej w marcu 2020 roku udostępnia możliwość generowania nowego pliku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/nowy-plik-jpk_v7-juz-od-1-pazdziernika/

Bezpłatny e-book od firmy Soneta dotyczący PPK

Organizacje z sektora finansów publicznych oraz firmy zatrudniających poniżej 20 pracowników od 1 stycznia 2021 obejmuje obowiązek przystąpienia do PPK. Firma Soneta przygotowała bezpłatny e-book dotyczący PPK. Zawiera on między innymi takie informacje jak: terminy obowiązujące w związku z PPK, kogo nie dotyczą nowe przepisy itp.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/ppk-w-instytucjach-sektora-publicznego-bezplatny-e-book/

Analityka biznesowa z wykorzystaniem systemu ERP

Wiele firm na co dzień korzysta z oprogramowania typu ERP, które wspiera zarządzanie organizacją, uelastycznia pracę i przyspiesza przebieg procesów wewnętrznych. Wspólna baza danych, na której pracują wszyscy Użytkownicy systemu, może stać się źródłem przydatnej wiedzy biznesowej i raportów. Wystarczy w tym celu wdrożyć rozwiązanie analityczne Business Intelligence. Rozwiązanie BI umożliwia przetworzenie danych zawartych w systemie enova365 na przejrzyste wizualizacje i raporty, oparte o wykresy, tabele i wskaźniki. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość na zaawansowaną analitykę danych oraz ich wizualizacje w dedykowanym miejscu jakim są Panele BI. Przygotowana przez ekspertów z firmy firmy Soneta sp. z o.o., producenta oprogramowania enova365, publikacja zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania z zakresu analityki biznesowej.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enova.pl/aktualnosci/analityka-biznesowa-z-wykorzystaniem-systemu-erp/